Skip to content

Company informatie

Sunplex AB
Jägarvallsvägen 11
58422 Linköping
Sweden


Telefoon: 085 888 23 97
E-Mail: support@solarplexius.nl

BTW-identificatienummer(s): Vanaf 01.09.2022 nemen wij deel aan de OSS-procedure met het BTW-identificatienummer: SE556556980201.

Klantenservice openingstijden

maandag – vrijdag 09.00 tot 13.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur

PRIJS EN VERZENDKOSTEN

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en verzendkosten. U kunt betalen met Ideal, credit card, Paypal of vooruit op onze rekening.

BETALING

Betaal veilig met uw creditcard via internet direct in verband met uw bestelling. Uw betaling wordt verwerkt door PayEx met veilige encryptie volgens strikte bancaire normen. Uw credit card gegevens worden rechtstreeks doorgestuurd naar de bank en kan niet gelezen worden door iemand anders dan uw bank. Er worden geen extra kosten toegevoegd voor uw betaling met een creditcard.

BELEID VAN DE TERUGKEER EN HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de ‘Swedish Distance Sales Act’, mocht u van gedachten veranderen over uw aankoop. Dan kunt u altijd (binnen 14 dagen) het product retourneren, en krijg u uw geld terug. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wij sturen u de instructies voor de retourzending indien u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken. Wij betalen voor de retourzending en sturen u ook en vrachtbrief.

LEVERING

Uw zending wordt meestal de eerstvolgende werkdag verstuurd.

KLACHTEN

Wij raden onze consumenten de goederen bij aankomst te controleren. Controleer dat ze vrij zijn van schade en compleet zijn.

Mochter er klachten zijn, neem dan contact op met onze afdeling klachten per telefoon +46 (0) 13 870 41, of vul de volgende “geretourneerde goederen merken” en wij sturen u de instructies voor de retourzending.

GOEDEREN BESCHADIGING TIJDENS HET TRANSPORT

Eventuele schade die tijdens het transport zijn ontstaan, is onmiddelijk te melden aan het transportbedrijf en Sunplex. Controleer zorgvuldig uw zending bij ontvangst om ervoor te zorgen dat alles, wat op uw vracht document aangegeven is, ook in uw colli aanwezig is, en alle zaken onbeschadigd zijn.

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sunplex AB, Jägarvallsvgägen 11, 584 22, Linköping, SWEDEN, support@solarplexius.nl, Telefoon: 085 888 23 97) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

SunPlex AB zal uw persoonlijke gegevens niet aan derde verdergeven, maar zon ze kunnen gebruiken voor reclame, voor promoties en soortgelijke. Als consument heeft u ten alle tijden recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en deze worden verwijdered uit onze database als u dit wenst. Sunplex AB, Linköping-Schweden,
februari 2013